Det finns gott om kunskaper och åsikter om hur digitalisering i allmänhet och systemutveckling i synnerhet ska bedrivas på bästa sätt. Många idéer och arbetssätt är uppenbart smarta, det är enkelt att förstå principerna för dem. Problemet är att införa de nya arbetssätten i praktiken, framför allt att få med sig alla inblandade på en förändring.

Hur kan man bevisa för alla inblandade att de förändringar som krävs ger resultat?

Undersökningar visar att utvecklarorganisationer som har höga DVI-värden är markant mer lönsamma än andra företag.

Analysföretaget McKinsey & Company har presenterat mätetal för bland annat utvecklares effektivitet som kallas Developer Velocity Index (DVI). Undersökningar visar att utvecklarorganisationer som har höga DVI-värden är markant mer lönsamma än andra företag. Det gäller för de flesta branscher, inte minst för finanssektorn, tillverkande industri och detaljhandeln.

Att säga att DVI bara handlar om systemutveckling är fel. Mätetalen tar upp ett otal aspekter som till exempel generellt arbetssätt, organisation, arkitektur, testning, molnanvändning, samarbetsverktyg och säkerhet. Till och med affärsaspekter som finansiering och portföljhantering, samt rekrytering tas upp.

Men DVI är helt klart intressant just vad gäller systemutveckling, eftersom det är ett område som ofta är svårt att få grepp om för dem som inte är utvecklare själva.

Läs mer om Developer Velocity Index här

Självskattning med förklaringar

Johan Öbrink som är digital strateg på SEB jobbar med att dra praktisk nytta av DVI. Han tycker att DVI innehåller lösningar för att förklara varför förändringar av arbetssätt är nödvändiga.

Hur funkar det i praktiken?

Johan Öbrink
Johan Öbrink, digital strateg på SEB.

– DVI bygger på ett självskattningsverktyg, man besvarar frågor i formulär. Det finns förklaringar av hur olika DVI-värden hänger ihop med viktiga nyckeltal för företag, säger Johan Öbrink.

Poängen, ditt index, är tudelad. Dels finns det undersökningar som visar att högre DVI-värden bidrar till högre lönsamhet för företag, dels finns det förklaringar till varför det är så. För att uttrycka det enkelt; man får veta både vad som behöver göras och varför – för att kunna dra nytta av mer effektiv systemutveckling som ökar lönsamheten för företaget.

Det pågår en massa olika initiativ för att förbättra systemutveckling. Att använda DVI är ett som kan hjälpa oss att nå våra mål snabbare.

Efter en första utvärdering med hjälp av DVI är det så klart viktigt att fortsätta mäta fortlöpande. Om det passar att göra det en gång per månad, en gång i kvartalet eller med någon annan periodicitet varierar naturligtvis mellan olika företag.

– Värden för enskilda DVI-mätetal ger underlag för att åtgärda svagheter. Det går att göra en handlingsplan för att förbättra systemutveckling. För att lyckas är det mycket viktigt att också skapa egna nyckeltal och koppla dem till kostnader och värde, förklarar Johan Öbrink.

Webinar: Förbättra verksamheten genom att öka effektiviteten i utvecklingen

Ett av flera initiativ

På SEB undersöker man just nu vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för systemutveckling. Drivkraften för arbetet är enkel: SEB måste liksom de flesta andra företag fortsätta att förbättra sina digitala produkter. Och då krävs bättre systemutveckling.

– Det pågår en massa olika initiativ för att förbättra systemutveckling. Att använda DVI är ett som kan hjälpa oss att nå våra mål snabbare, säger Johan Öbrink.

Tibi Covaci
Tibi Covaci, developer audience manager på Microsoft.

Vid en första anblick av DVI kan det för en lekman kanske verka som att det mest handlar om mjuka faktorer, som organisation och rekrytering. Men det är en blandning som även innefattar mer tekniska aspekter. Val av utvecklingsverktyg är en viktig sådan. Det är också en anledning till att leverantörer av utvecklingsverktyg som Microsoft intresserar sig för DVI.

En viktig poäng med en lösning som DVI är att den visar hur val av verktyg för utvecklare kan påverka lönsamheten för ett företag. Förhoppningsvis på ett sätt som är lätt att förstå även för affärs- och verksamhetsfolk.

– Organisationer där utvecklarna har tillgång till bättre verktyg är också organisationer där utvecklarna åtnjuter större förtroende och kan välja sina verktyg själva. Det är inte verktygen i sig utan organisationen som ger framgång, avslutar Tibi Covaci.

Läs mer om hur ni kan öka effektiviteten inom systemutveckling