Covid-19-pandemin har verkligen testat företags förmåga att hantera förändringar och att stå emot olika typer av yttre hot, inte minst digitala. Detta för att inte bara få verksamheten att överleva utan att fortsätta utvecklas.

När pandemin bokstavligt talat över en natt tvingade miljontals medarbetare världen över att arbeta hemifrån accelererades också företagens digitala transformation. Och det tog inte lång tid innan cyberkriminella började utnyttja situationen.

– Pandemin har tvingat fram en ökad säkerhetsmedvetenhet, säger Ramses Gallego, International Chief Technology Officer med ansvar för Cyber Resiliency på Micro Focus.

Ramses Gallego
Ramses Gallego, Chief Technology Officer, Micro Focus.

– Över en natt började en massa människor att koppla upp sig hemifrån och via andra mindre säkra nätverk, det är rena drömmen för cyberkriminella. Företag och organisationer har kastats in i den här nya verkligheten och fått anpassa sig så gott de kan, ofta genom att lägga pengar på klientsäkerhet. Det är en början, men nu behöver man ta ett helhetsgrepp och säkra upp all sin information.

Testa er digitala motståndskraft på 10-15 minuter. Klicka här.

Ett långsiktigt projekt

Det är här frågan om cyberresistens, eller digital motståndskraft, kommer in i bilden. Cyberresistens består av flera delar men kan beskrivas som förmågan att upptäcka och hantera olika typer av hot, kriser och andra utmaningar – på ett sätt som gör att företaget stärks och kan fortsätta att växa och utvecklas.

För att lyckas med detta krävs så klart kunskap – såväl om riskerna samt om företagets förmåga att hantera dem.

360-verktyget är en enkät som tar 15-20 minuter att besvara, och resultatet visar företagets styrkor och svagheter ur ett säkerhetsperspektiv.

För att stödja CISO:er och andra beslutsfattare i det arbetet har Micro Focus lanserat CyberResilient.com. Där finns bland annat ”360˚ Cyber Resilience Assessment Tool”, ett intelligent verktyg som hjälper företag att utvärdera sin operativa risk samt att identifiera eventuella säkerhetsrisker. Detta för att kunna fatta rätt beslut om vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Bedömningen görs inom tre olika områden: skydd, upptäckt och utveckling.

– 360-verktyget är en enkät som tar 10-15 minuter att besvara, och resultatet visar företagets styrkor och svagheter ur ett säkerhetsperspektiv, säger Ramses Gallego.

– All data hanteras strikt konfidentiellt, och vi hoppas förstås att företag väljer att använda den som utgångspunkt för ett samtal med oss om framtiden. Resan mot cyberresistens är ett långsiktigt projekt på kanske 3, 5 eller 7 år, och vår förhoppning är att få vara en partner till våra kunder under resans gång.

Klicka här och få en bedömning av ert företags cyberresistens

Viktigt att vara uthållig

Micro Focus International Chief Technology Officer betonar vikten av att företag inte bara upptäcker utan också kan stå emot en säkerhetsattack.

– Ett företag som inte kan uthärda en attack är inte att betrakta som säkert. För att göra det behöver man dock ha insikter om sin data, vilka personer som har åtkomst till den och vilka verktyg som används för att behandla den, säger Ramses Gallego.

En central princip inom cyberresistens är att även det effektivaste skalskyddet kan penetreras. Så i stället för att försöka undvika säkerhetsrisker bör företag acceptera att både interna och externa hot kommer att påverka verksamheten. Och att skaffa sig kunskap och processer som gör att man kan upptäcka och hantera de utmaningar som uppstår.

Gör testet här och få en bedömning av er digitala motståndskraft