Molnet eller inte molnet. Det har varit en fråga som svenska myndigheter, kommuner och regioner länge har funderat på. De flesta vill nog men många tänker kanske att det inte går och att de inte får – på grund av lagstiftning och andra krav. Framför allt har tvivlet handlat om ifall sekretessen röjs i information som lagras i utländska molntjänster. Sammantaget har detta hämmat satsningarna på den för Sverige så viktiga digitaliseringen av offentlig sektor.

Genom lanseringen av Microsoft Molndesign för offentlig sektor, MSMD, har Microsoft gjort sitt för att lösa upp orosknutarna och skingra tvivlet.

Det blir en stöttning för det arbete som vi redan gör. Det är ett strukturerat sätt att ta fram underlag som behövs.

Kim Borg
Kim Borg, CIO/CDO, Lilla Edets kommun, välkomnar vägledningen från Microsoft.

MSMD är en samling verktyg, mallar, policies, rapporter och utbildningar som ska underlätta för offentliga aktörer att använda molntjänster på Microsoft Azure. Eller om man så vill en vägledning för att uppfylla regleringar och lagar som GDPR, offentlighets- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen. Detta med bibehållen säkerhet och utan att behöva ge avkall på någon funktionalitet.

Läs mer om Microsoft Molndesign för offentlig sektor här

Ger en bra stöttning

Längre fram kommer Microsoft att presentera liknande vägledningar inriktade mot andra sektorer. Men faktum är att Microsoft redan i början av 2000-talet lanserade ett liknande initiativ – Microsoft Kommundesign, MSKD. Det blev en väldigt uppskattad hjälp för den offentliga sektorn när det gäller den tidens aktuella frågor.

Så till den avgörande frågan: är MSMD något att ha? Vi frågade några aktörer som redan har bekantat sig med paketet.

– Det har blivit en förbättring med MSMD som blir en stöttning för det arbete som vi redan gör. Det är ett strukturerat sätt att ta fram underlag som behövs, säger Kim Borg, CIO och CDO i Lilla Edets kommun.

Ronnie Eliasson
Ronnie Eliasson, B3 Consulting Group tycker att MSMD är ett steg i rätt riktning.

Även Ronnie Eliasson, ansvarig för Microsoftrelaterade uppdrag på B3 Consulting Group, däribland hos Lilla Edet, är positiv:

– MSMD underlättar och belyser den problematik som finns. Det är viktigt att vara ärlig med att det finns utmaningar. De blir betydligt lättare att hantera när Microsoft lyfter dem, säger Ronnie Eliasson.

Det är tydligt att hjälpen i form av MSMD underlättar affärerna med offentliga aktörer för B3 Consulting Group. Och att Kim Borg i Lilla Edet, en kommun med 15 000 invånare, har nytta av initiativet är inte så konstigt.

Så kan offentlig sektor göra en säker resa till molnet – läs mer här

Komplexa frågor

Ronnie Eliasson beskriver MSMD som ett ramverk med texter, mallar av olika slag och verktyg. Det handlar om cirka 20 sidor med text, vilket kanske är ett dåligt mått för ett så komplext ämnesområde. Det handlar snarare om hur mycket, och hur komplicerat, arbete som döljer sig bakom beskrivningarna på sidorna.

– Det handlar mycket om hur man ska tänka för att klassificera informationstillgångar. Det behöver göras för att bedöma risker med och konsekvenser av beslut, förklarar Kim Borg.

I praktiken blir det slutkunden i samarbete med olika typer av partners, till exempel konsultföretag, som får göra det jobb som krävs.

– MSMD är ett steg i rätt riktning. Om man får önska sig något mer är det att aktörer som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR engagerar sig mer, säger Ronnie Eliasson.

Klicka här för att få mer information, filmer och ett webinar on demand om Microsoft molndesign för offentlig sektor