2021 präglades av hybrida arbetssätt och ett alltmer oroligt internationellt säkerhetspolitiskt läge, vilket är tydligt i NTT:s årliga Global Threat Intelligence Report. Den visar hur den globala cybersäkerhetsbilden har sett ut under det senaste året, samt vilka trender som väntas framåt.

En ny sårbarhet registrerades i genomsnitt var 24:e minut.

Fem trender

I rapporten identifieras fem trender som enligt NTT uppstod i det globala säkerhetshotlandskapet under 2021: att attacker har inriktats på kritisk infrastruktur och försörjningskedjor, att molntjänster möjliggör globala attacker, att det skett en diversifiering av målomfattning och attackintensitet, att trojaninstallationer skjuter i höjden samt att utbredningen av ransomware påverkar affärskontinuiteten.

Marcus Silwer
Marcus Silwer, Senior Marketing Manager på NTT.

– Antalet attacker har fördubblats inom teknik-, telekommunikations- och transportsektorerna under 2021 och en ny sårbarhet registrerades i genomsnitt var 24:e minut, säger Marcus Silwer, Senior Marketing Manager på NTT.

Han fortsätter:
– Trojaner stod för 65 procent av all skadlig programvara 2021, vilket är en ökning från 35 procent ett år tidigare. 24 procent av alla ingripanden som NTT:s Digital Forensics and Incident Response (DFIR)-team gjorde 2021 var relaterade till ransomware – att jämföra med sju procent 2019.

Vill du läsa mer? Beställ rapporten här

Hotbilden består under 2022

Rapporten konstaterar att dessa trender lär hålla i sig även under 2022, i och med att regeringar fortsätter att ta en mer proaktiv roll inom säkerhet, samtidigt som riskhantering och integritetsfrågor blir allt större drivkrafter för tillväxt.

– Innehållet i denna rapport baserar sig bland annat på data från vår tjänst Managed Detection and Reponse som hjälper våra kunder att hantera den alltmer komplexa hotbilden. Vi uppmuntrar företagare att använda de insikter som delas i Global Threat Intelligence Report för att fatta välgrundade beslut om hur de kan förbättra sin säkerhetsställning. NTT har precis lanserat Samurai Managed Detection and Response som hjälper våra kunder att identifiera nya cybersäkerhetshot och snabbt vidta åtgärder, avslutar Marcus Silwer.

Få tillgång till hela rapporten här