Suveränitet vad gäller länder betyder att ett självständigt land fattar sina egna beslut och stiftar sina egna lagar, samt hanterar efterlevnaden av dem. Suveräna moln, enligt Telia Cygates definition, innebär att molntjänster är utformade för att göra efterlevnaden av ett lands lagar och regler möjlig och så enkel den kan bli.

Mats Axelsson
Mats Axelsson, ansvarig för affärsutveckling för molntjänster på Telia.

– Med molntjänster anpassade till svenska förhållanden erbjuds funktionalitet som de stora globala molnföretagen inte kan erbjuda i dag, säger Mats Axelsson, ansvarig för affärsutveckling för molntjänster på Telia.

Han säger att de stora internationella molnföretagen har börjat anpassa sina erbjudanden till lokala förhållanden i olika länder och kanske kommer att göra det fullt ut i framtiden. Men i nuläget finns det goda möjligheter för mindre aktörer att komplettera med nationella anpassningar av olika slag.

Ett sådant exempel är att garantera att bara svensk personal jobbar i ett datacenter. Annat som också spelar roll är generella säkerhetsarrangemang som att datacenter är inhysta i bergsrum med högsta säkerhetsklass, vilket Telia och Telia Cygate kan erbjuda.

Den övergripande tanken med det suveräna molnet är att göra digitalisering möjlig, och förenkla den.

Det allra mest uppenbara kravet är förstås att data garanterat ska stanna inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, vilket ofta innebär Sveriges eller i alla fall EU:s gräns. Det är i många fall tveksamt hur de internationella molnföretagen, som de amerikanska, hanterar det.

Klicka här om du vill veta mer om Telia Cygates Suveräna moln.

Garantera framtida samarbete

Nationell anpassning är viktig, speciellt för den offentliga sektorn i Sverige. Tveksamheter kring hur de globala molnföretagens tjänster matchar Sveriges och EU:s lagstiftning har hittills varit ett stort hinder för molnmigreringar inom den offentliga sektorn. Det handlar framför allt om osäkerhet kring var och hur känsliga data, till exempel om medborgare och säkerhet, hanteras.

Den övergripande tanken med det suveräna molnet är att göra digitalisering möjlig, och förenkla den, genom att hantera alla olika tekniska lösningar som krävs på ett effektivt sätt. Det inbegriper att vara en kontakt för produkter, tjänster och support för alla olika teknikområden. Och att göra det på ett sätt som uppfyller svenska lagar och regler.

Ett praktiskt och aktuellt exempel på digitalisering är att kunna jobba med digitala samarbetsverktyg i framtiden på samma sätt som man gör idag, även fast verktygsvalen regleras.

– Vi erbjuder till exempel samarbetstjänster som Nextcloud och Collaboard som används av svenska myndigheter, säger Mats Axelsson.

Läs mer om Telia Cygates erbjudande här.

Zakaria Bennani och Mats Axelsson
Zakaria Bennani och Mats Axelsson leder utvecklingen av Telia Cygates och Telias molntjänsteerbjudande.

Få ihop blandade miljöer

Juridik i all ära men tekniken måste fungera också. Det gäller inte bara själva molntekniken utan i allra högsta grad även för hybridmiljöer med både lokal drift och molntjänster. Blandade miljöer ser alltmer ut att bli normen för de flesta verksamheter inom både den offentliga sektorn och näringslivet.

Zakaria Bennani
Zakaria Bennani, affärsägare för molnlösningar på Telia Cygate.

– Vi stöter på alla tänkbara kombinationer av publika moln, privata moln och kunders egna datacenter. Nyckeln för att lyckas är orkestrering, förklarar Zakaria Bennani, affärsägare för molnlösningar på Telia Cygate.

En enkel förklaring av det kanske abstrakta begreppet orkestrering är att det handlar om att få alla olika delar av en IT-miljö (hårdvara, applikationer, molntjänster med mera) att fungera tillsammans sömlöst, på ett hanterbart sätt vid olika grader av belastning och med skalbarhet. Kort sagt, att få allt att fungera i praktiken på ett smidigt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

– Med bra orkestrering blir det möjligt att skapa egna tjänster ovanpå den grundläggande arkitekturen, säger Zakaria Bennani.

Klicka här om du vill veta mer om Telia Cygates Suveräna moln. 

Telekom del av helheten

Blandade så kallade hybridmiljöer kan bli mycket komplexa. När begrepp som multimoln, det vill säga samtidig användning av olika leverantörers publika molntjänster, kommer in i bilden finns risken att komplexiteten skjuter i höjden. Samtidigt ger användningen av flera olika leverantörers molntjänster möjligheter att förenkla lag- och regelefterlevnad.

I grund och botten handlar det om att hjälpa kunderna i deras digitaliseringsresor.

– Vi erbjuder till exempel Microsofts molntjänster sida vid sida med våra egna. Det gör att vi kan kontrollera hur lagar och regler efterlevs, säger Mats Axelsson.

Med tanke på Telias bakgrund som operatör ingår så klart även telekom i hybridmixen som orkestreras. Tanken är att sköta allt inom ramen för en lösning. Det inkluderar traditionell IT, digitala tjänster och telekom, med moderna inslag som 5G och edgelösningar. Flera decenniers erfarenhet av att hantera storskaliga och komplexa tekniklösningar ska ge Telia goda förutsättningar för att kunna erbjuda enhetliga lösningar som innefattar alla de olika delarna.

– I grund och botten handlar det om att hjälpa kunderna i deras digitaliseringsresor, förklarar Mats Axelsson.

Klicka här för att läsa mer om Suveräna moln och ladda ner Telia Cygates molnguide.