Mannen frikändes eftersom det inte finns tillräckliga bevis mot honom. Det går inte att säkert säga exakt när filmen fördes över, och då går det inte heller att koppla den anklagade mannen till brottet.

I hovrättens dom framgår att 29-åringen har använt sig av DC++ för att söka efter film och musik, men utan att lyckas titta på någon av filmerna. Svenska Antipiratbyrån har laddat ner Hip hip hora från DC++, enligt dem från 29-åringen. Som bevis tog de skärmdumpar och spelade in trafiken mellan datorerna med kontrollprogrammet CommView.

Enligt hovrätten var det inte tillräckligt eftersom det inte går att bevisa att ip-numret hörde till den anklagades dator, eller att det inte var någon annan som använde datorn vid det tillfället.

Hela domen finns i en länk här till höger.