Morten Fjeld forskar inom ämnet på Chalmers. Just nu arbetar han med en vidareutveckling av ett vr projekt som påbörjades av Hyperwerk i Schweiz som ska lära ut kemi till personer i yngre tonåren genom att kombinera den fysiska världen med den virtuella.

– Vi arbetar med en vidareutveckling av virtual reality som kallas augmented reality (”utökad verklighet”). Där integrerar vi den virtuella världen med den fysiska, förklarar Morten Fjeld.

Systemet är interaktivt och låter studenterna på ett mer direkt sätt se vad som händer när atomer sätts ihop till olika molekyler. Men det är inte tal om några utsträckta virtuella landskap som ses inifrån en vr-hjälm.

– Hjälmarna är tunga, svåra att använda och dessutom förhindras samarbetet mellan människor. Vi arbetar istället med ett kollaborativt system där flera kan arbeta samtidigt vid en skärm.

Detta är än så länge ett forskningsprojekt som testats på ett antal skolor i Schweiz och Sverige men som inte tagits i skarpt bruk än så länge. Några som däremot har börjat använda vr i arbetet är NCC som använder tekniken för att visualisera byggprojekt.

Stefan Woksepp, som arbetar med vr på NCC Engineering, har i sitt arbete sett att det oftast är bäst att använda vr för väl avgränsade delar av ett projekt men att det då kan finnas mycket att hämta.

– Det ger fördelar som att du får bättre förståelse och fler alternativ vid planeringsstadiet jämfört med när man arbetar med tvådimensionella ritningar, säger Stefan Woksepp.

Vr kan användas främst för att titta på konstruktionslösningar i det tidiga skedet och har vid utvärderingar visat sig ha en pengasparande effekt på projekten.

Läs mer om Mortens Morten Fjelds forskning hos T2I.

Två filmer som visar hur kemi-projektet fungerar i praktiken:
Första filmen (Quicktime-format, 13 megabyte)
Andra filmen (avi-format, 80 megabyte)

Fakta

Virtual reality är en teknologi där en användare kan ge sig in i och interagera med en datorsimulerad miljö. Normalt kan dessa världar bara simulera syn- och hörselintryck, men vissa system klarar även att ge information i form av vibrationer.

Augmented reality är en teknik som blandar samman verkligheten med datorgenererad information. Det vanligaste användningsområdet i dag är att ta videofilmat material och utöka det med hjälp av datorer.

Vr-hjälm är en huvudbonad som innehåller två små skärmar och ofta också hörlurar som användaren har på sig. Genom att ha dubbla skärmar går det att simulera ett djupseende, något som inte går att göra med en vanlig skärm. På det sättet blir 3d-upplevelsen bättre.