En 15-årig kille i södra Sverige har blivit tvångsomhändertagen för spelberoende, enligt en dom i länsrätten. I domen står att 15-åringen har spelat strategispel på datorn på nätterna, inte gått till skolan och visat tecken på aggressivitet när familjen har försökt att bryta mönstret.

Föräldrarna känner sig maktlösa och eftersom 15-åringens beteende är självdestruktivt beslutade länsrätten att han ska tvångsomhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) och han kommer att få vård på ett behandlingshem.

Att få behandling för datorspelsberoende i Sverige är ovanligt. No Game i Göteborg bedriver behandling för datorspelsberoende sedan i maj i år. Mikael Ericsson är vd på No Game, och han säger att det är få som söker hjälp för att de är beroende av dataspel, men att betydligt fler skulle behöva hjälp.

De som söker sig till No Game uppvisar ofta samma beteende som 15-åringen.
- Det första tecknet som märks är ofta att skolarbetet blir lidande. Många går hem från skolan för att spela och utan att föräldrarna vet om det, säger Mikael Ericsson.

Det är vanligt att dataspelandet sker på nätterna, och att de på så sätt vänder på dygnet. Till en följd av detta äter de inte ordenligt och hälsan blir sämre. Ofta blir det konflikter mellan föräldrarna och tonåringen.
- Om de vill spela men inte får det, så får de abstinens. Om föräldrarna tar datorn ifrån dem så hotar de dem att ta deras käraste grej. Oftast är det mycket gap och skrik, säger Mikael Ericsson.

På No game har det hittills bara varit killar som sökt hjälp. Mikael Ericsson säger att det främst är killar som är intresserade av onlinespel, unga tjejer chattar mer.
- Till 99 procent är det onlinespel som de söker hjälp för. World of warcraft är något som ofta kommer upp.

I åldern 17-21 är det vanligast att tecknen på beroende yttrar sig, men på No game har de hjälpt personer mellan 13 och 33. För tillfället får fyra killar hjälp hos dem. I början av behandlingen har de täta träffar, från en i veckan, för att efter ett tag gå ner till en i månaden. Behandlingen brukar pågå under ett års tid och går ut på att få personen att trappa ner på spelandet.
- Vi jobbar med kortsiktiga och långsiktiga mål. Motivation och insikt är viktigt, de måste vara motiverade för att kunna sluta. Vi tar upp gamla och nya intressen så att de kan fylla tiden då de förut spelade datorspel, säger Mikael Ericsson.

Här kan du få hjälp:
No Game

Fakta

  • Om de blir arga och griniga när man ber dem stänga av.
  • När de försakar andra saker för att spela och annat blir tråkigt.
  • Om de struntar i skolan för att spela datorspel.
  • Sätt förhållningsregler som funkar för alla familjemedlemmar.
  • Om barnet har suttit länge framför datorn - spring inte in i rummet och skrik att de ska stänga av, utan kom överens innan de börjar hur länge de får spela. Gå in en timme innan och varna, sedan en halvtimme, kvart, osv, så att tonåringen förstår att det snart är slut.
  • Sätt dig jämte och hjälp till att stänga av.

Källa: Mikael Ericsson, No game