Metafacts undersökning visar att 46 procent av Apples kunder är 55 år eller äldre. I samma undersökning kommer det fram att motsvarande siffror för pc-användare är 25 procent.

Jim Dalrymple på amerikanska Macworld ser siffrorna, om de stämmer, som ett motsägelse till bilden av Apple som en hip leverantör av den senaste teknologin. Han skriver även att siffrorna säger emot uppfattningen av Ipodens popularitet hos ungdomar.

Apple vill inte kännas vid resultatet och hänvisar till företagets egna siffror.
– Metafacts uppgifter är fel, säger Apples talesman Bill Evans. Våra kunduppgifter visar att bara 20 procent av Macanvändarna är över 55. Macen är mer populär än någonsin, och vi är glada över att våra produkter lockar människor i åldern 1 till 100.