Pirate bays meddelande är utformat för att likna Perspektiv bredbands eget meddelande till sina kunder. Båda sajterna förklarar för sina besökare att ”vill vi ha ett fungerande och bra samhälle även på internet så måste vi också ställa upp för varandra och visa kurage när vi har möjlighet till det!”

Motivet till blockeringen är att Perspektiv bredband nyligen valde att neka sina kunder tillgång till den omdiskuterade sajten Allofmp3.com. Personerna bakom Pirate bay anser att internetoperatören sätter vad de kallar ”mäktiga mediaindustriers verklighetsfrämmande infall framför sina egna kunders informationsfrihet”, och har därför valt att ge igen med samma medel.

Perspektiv bredband, å andra sidan, menar att Allofmp3.com tar betalt för varor som de inte äger rätten att sälja, och jämför sajtens verksamhet med häleri. I företagets eget meddelande till sina kunder argumenterar Perspektiv bredband för att spärren av den ryska sajten inte innebär någon begränsning av utbudet på internet för användarna, och uppmanar dem till att använda andra musiksajter istället.