Rapporten har titeln ”Filesharing Programs and Technological Features to Induce Users to Share”, och handlar om det som amerikanska patentbyrån ser som riskerna med fildelning.

Materialet sträcker sig över 80 sidor, och tar upp två huvudpunkter. Den första är att så kallade peer-to-peer-nätverk kan lura fler barn än vuxna till att bryta mot upphovsrättslagar, och på så sätt utsätta barnen för stämningar över upphovsrätt, vilket i sin tur sätter de som försvarar upphovsrätten i dålig dager.

Rapportens andra huvudpunkt går ut på att fildelningsmjukvara gör att regeringsanställda kan riskera den amerikanska nationens säkerhet genom att dela ut känslig information när de laddar ner saker på jobbdatorn.

I förordet till rapporten skriver amerikanska patentbyråns direktör Jon W. Dudas om säkerhetshotet:

”För ett årtionde sedan hade idén om att brott mot upphovsrätten skulle bli ett hot mot nationens säkerhet verkat osannolik. Nu är det en sorglig verklighet.”

Källa: U.S. Patent and Trademark Office
via
Shadowmonkey.net