Att införa soa kräver mer än att bara dra nytta av tekniken. Det anser Björn Brauel, vice vd och biträdande CTO på Software AG.
- Soa är en arkitektur som används för att införa business process management, bpm. Att använda metodiker och standarder för att bygga program är inget nytt. Men soa saknar motsvarighet eftersom det är en kombination av tankesätt, metodik och teknik, säger Björn Brauel.

För att uppnå rörlighet och flexibilitet i verksamheten ska bpm-modeller och förändringsprocesser baseras på hur organisationen, inte IT-avdelningen, tycker att affärsverksamheten ska utvecklas, fortsätter Björn Brauel.
- Ur ett IT-perspektiv innebär det att vi ska tillhandahålla en flexibel struktur för att styra processer vid förändring.

Paul Henaghan är chef för avdelningen webMethods på Software AG i Asien och Australien. Han höjer ett varningens finger för hur soa definieras.
- Att implementera ett affärssystem vars tjänster baseras på soa-principer betyder inte nödvändigtvis att man har infört soa i organisationen.

Han får medhåll av Björn Brauel.
- Soa är inte en produkt du kan köpa, utan en del av en pågående förbättringsprocess som samverkar med andra mål för organisationen.

Han tillägger att soa också kan vara användbart när du utvecklar webb 2.0-tjänster för att skapa en bättre användarupplevelse online.

Affärscase – en fälla


En fälla som CIOer bör hålla utkik efter när de drar igång soa är att försöka skapa ett affärscase för soa, anser Björn Brauel.
- Det finns inga affärscase för enbart soa, och CIOer bör istället beskriva soa ur ett bpm-perspektiv när de pratar med andra beslutsfattare i organisationen, säger han.

Han understryker behovet för CIOer att strukturera soa kring bpm och ha en färdplan för soa. Färdplanen bör börja med att man definierar en affärsplan för tre månader, som ett första steg mot mer långsiktiga mål.
- Det gör att organisationens beslutsfattare kan se affärsvärden i soa-processen, exempelvis kostnadsbesparingar, istället för att vänta i tre år innan man ser vad man fått för pengarna.

Medan de långsiktiga nyckeltalen kanske inte visar något resultat på länge är det fullt möjligt att mäta mer kortsiktiga nyckeltal redan efter tre månader - förutsatt att verksamheten återanvänder gamla resurser för automatiserade processer, säger Brauel.
- Utifrån det kan färdplanen sedan göra prognoser över nyckeltalens utveckling på längre sikt.

Att balansera frihet och styrning


Att balansera frihet och styrning är kritiskt i ett soa-projekt menar Brauel.
För mycket frihet innebär att personalen kan utveckla tjänster åt sig själva när som helst, utan att ta hänsyn till vilka behov som finns i andra delar av organisationen.
- Detta leder till ett inåtriktat tankesätt där komponenter som skulle kunna skapa mer affärer inte delas med andra delar av organisationen, säger Björn Brauel.

Å andra sidan kan för mycket styrning kväva kreativiteten, vilket gör att personalen hittar vägar för att kringgå regler och begränsningar.
- Att ha rätt nivå på styrningen innebär tydligt definierade mål och instruktioner för att samarbeta genom hela organisationen, samtidigt som du tillåter en flexibilitet i hur tjänster utvecklas.

Dessutom är det viktigt hur man använder morötter när man balanserar frihet och styrning av soa, förklarar Björn Brauel.
- Personalen bör inte belönas utifrån hur många rader kod de skriver, utan utifrån i vilken utsträckning de skapar och delar med sig av tjänster som kan återanvändas av andra i organisationen.

Regionen påverkar tankesättet


Björn Brauel har lagt märke till att CIOers resonemang kring soa skiljer sig åt mellan olika regioner. I USA har CIOer fokus på bpm snarare än på soa, berättar han. Europeiska CIOer å andra sidan har fokus på effektivitetsvinster på IT-avdelningarna. Därför har de soa-perspektiv på sina projekt innan de tittar på bpm.
Asiatiska CIOer är förhållandevis oentusiastiska till nya IT-intiativ på grund av sina tuffa IT-budgetar, och de försöker utvinna så mycket affärsvärde som möjligt ur den existerande infrastrukturen, säger Henaghan.
- Således är de mer fokuserade på bpm.

Henaghan understryker att medan soa kan komma att utvecklas och kanske till och med få ett annat namn i framtiden, är den grundläggande principen – ett förändrat tankesätt samt ny metodik och teknik för att utveckla nya tjänster - här för att stanna.
- Software AG strävar mot att omsätta 1 miljard euro 2010, säger Henaghan. Vi kommer att arbeta med våra kunder för att hjälpa dem återanvända den existerande IT-infrastrukturen för att skapa nya tjänster.

Henaghan påpekar att Asien och Australien är den region där företagen har allra störst affärsmöjligheter.
- Vi har varit aktiva och framgångsrika i Asien och Australien, men vi har en bit kvar innan vi når den marknadspenetration som vi har i USA och Europa, säger Henaghan.

Han förklarar att marknaden för BPM-mjukvara i Asien och Australien är förhållandevis omogen, eftersom de flesta företag fortfarande är upptagna med att diskutera utbildningsfrågor snarare än att ha aktiva samarbeten inom BMP.

Översättning Lisa Bjerre